ARRAY Arvutid

Tagastamine

Kliendil on õigus ilma põhjust nimetamata lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates ostu sooritamisest. Lepingust taganemiseks tuleb esitada taganemisteade e-postile info@array.ee.

Klient peab kauba tagastama 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse tegemisest.

Lepingust taganemise korral tagastatakse raha kliendile viivitamata, kui mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest Array OÜ-ni.

14 päevase taganemisõiguse kehtivuse ajal on keelatud kliendil toodet kasutada. Toode on kasutamata kui see on puuduseta, täiskomplektne, kasutamata ja avamata originaalpakendis. Toote kasutamine ei võta kliendilt taganemisõigust, kuid siis saab Array OÜ nõuda kliendilt hüvitist ulatuses, mille võrra toote väärtus vähenes. Kui klient on toote eest juba tasunud, saab tasaarvestuse teel vastava summa tagastatavast rahast kinni pidada. Kui taganemise põhjuseks on kaubal esinev puudus, on asja kasutamine lubatud.

Tagastamise kulud kannab klient. Taganemise korral peab klient asja tagastama ja ise saatekulud kandma.

Array OÜ tagastab kliendile toote eest raha 14 päeva jooksul alates taganemisest, sealhulgas ka tarnekulud. Array OÜ ei tagasta lisatarnekulusid, kui klient on valinud muu kui tavapärase tarnemeetodi, näiteks palju kiirema, ent ka kallima tarneviisi (näiteks ekspresstarne). Samal ajal on Array OÜ-l õigus raha mitte tagastada enne, kui ta on tooted tagasi saanud või kui klient on esitanud tõendi, et ta on tooted tagasi saatnud.

Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-mailile info@array.ee.